Ống khói máy phát điện Mitsubishi

– Đường kính ống được chọn căn cứ vào kích thước cổ xả động cơ.

– Kích thước trên chưa bao gồm phần bọc bảo ôn.

– Áp dụng cho chiều dài ống <10m và số cút chuyển hướng <= 3 chiếc.

Công suất

(KVA )

Model

Đường kính (mm)

Ghi chú

650

MS715D5

D180x2

Ống lốc từ thép tấm

750

MS825D5

D200x2

Ống lốc từ thép tấm

1250

MS1400D5

D300x2

Ống lốc từ thép tấm

1400

MS1540D5

D300x2

Ống lốc từ thép tấm

1500

MS1650D5

D300x2

Ống lốc từ thép tấm

1750

MS1915D5

D350x2

Ống lốc từ thép tấm

1875

MS2100D5

D350x2

Ống lốc từ thép tấm

2050

MS2250D5

D350x2

Ống lốc từ thép tấm

2250

MS2500D5

D400x2

Ống lốc từ thép tấm

1000

MT1100D5

D250x2

Ống lốc từ thép tấm