Ống khói máy Cummins

Đường kính ống được chọn căn cứ vào kích thước cổ xả động cơ.

– Kích thước trên chưa bao gồm phần bọc bảo ôn.

– Áp dụng cho chiều dài ống <10m và số cút chuyển hướng <= 3 chiếc.

Công suất

(kVA)

Model

Đường kính (mm)

Ghi chú

30

40

60

80

100

C33D5

C44D5

C66D5

C88D5

C110D5

D90x2

Ống đúc sẵn

125

150

180

200

C138D5

C165D5

C200D5

C220D5

D114X2

Ống đúc sẵn

250

275

300

C275D5

C300D5

C330D5

D160X2

Ống lốc từ thép tấm

400

450

500

C440D5

C500D5

C550D5

D180X2

Ống lốc từ thép tấm

600

625

650

750

800

C650D5

C688D5

C713D5

C825D5

C880D5

D200X2

Ống lốc từ thép tấm

900

1000

C1000D5

C1100D5

D250X2

Ống lốc từ thép tấm

1125

1250

1400

1500

C1250D5

C1375D5

C1675D5

C1675D5A

D300X2

Ống lốc từ thép tấm

1650

1875

2000

C1825E5

C2063E5

C2250E5

D350X2

Ống lốc từ thép tấm

2250

2500

2750

C2500E5A

C2750E5

C3000E5

D400X2

Ống lốc từ thép tấm