Kích thước phòng máy phát điện Cummins

Việc thiết kế phòng máy phát điện phù hợp với công suất máy là rất quan trọng. Ngoài việc đảm bảo các yếu tố về kỹ thuật lắp đặt, vận hành còn liên quan đến chi phí.

Phòng máy quá chật sẽ không đảm bảo hiệu suất khi vận hành. Ngược lại phòng máy quá lớn dẫn đến lãng phí mặt bằng và chi phí.

Bằng kinh nghiệm thực tế chuyên sâu về máy phát điện và tham khảo tài liệu hướng dẫn chính hãng Cummins. GFC đưa ra bảng kích thước phòng máy cơ bản cho các mức công suất của máy phát điện Cummins như sau:

Phòng máy phát điện Cummins công suất từ 30-650 kVA (máy có vỏ chống ồn)
[Xem bảng kích thước này trên mobile cần xoay ngang điện thoại]

Stt

Model

CS liên tục

(KVA)

Máy vỏ

Dài x Rộng x Cao (mm)

Phòng máy vỏ

Dài x Rộng x Cao (mm)

1

C33D5

30

2.300 * 955 * 1.250

3.800 * 3.000 * 2.500

2

C44D5

40

2.680 * 1.100 * 1.732

4.200 * 3.200 * 2.500

3

C66D5

60

2.680 * 1.100 * 1.732

4.200 * 3.200 * 2.500

4

C88D5

80

2.680 * 1.100 * 1.732

4.200 * 3.200 * 2.500

5

C110D5

100

3.170 * 1.100 * 1.780

4.600 * 3.200 * 2.800

6

C138D5

125

3.350 * 1.100 * 1.795

4.800 * 3.200 * 2.800

7

C165D5

150

3.600 * 1.170 * 1.950

5.100 * 3.200 * 2.800

8

C200D5

180

3.820 * 1.140 * 2062

5.300 * 3.200 * 3.000

9

C220D5

200

3.870 * 1.150 * 2.112

5.300 * 3.200 * 3.500

10

C275D5

250

3.970 * 1.170 * 2.220

5.500 * 3.200 * 3.500

11

C330D5

300

4.365 * 1.400 * 2.240

5.800 * 3.400 * 3.500

12

C388D5

350

4.365 * 1.400 * 2.240

5.800 * 3.400 * 3.500

13

C440D5

400

4.365 * 1.600 * 2.265

5.800 * 3.600 * 3.500

14

C500D5

450

4.912 * 1.600 * 2.465

6.900 * 3.600 * 3.500

15

C550D5

500

4.715 * 1.600 * 2.465

6.700 * 3.600 * 3.500

16

C650D5

600

4.912 * 1.600 * 2.465

6.900 * 3.600 * 3.500

17

C713D5

650

5.015 * 1.900 * 2.555

7.000 * 3.900 * 3.500