Kích thước ống thoát khói máy phát điện Doosan

– Đường kính ống được chọn căn cứ vào kích thước cổ xả động cơ.

– Kích thước trên chưa bao gồm phần bọc bảo ôn.

– Áp dụng cho chiều dài ống <10m và số cút chuyển hướng <= 3 chiếc.

Công suất

(kVA)

Model

Đường kính (mm)

Ghi chú

150

200

225

250

D165D5

D220D5

D250D5

D275D5

D114x2

Ống đúc sẵn

275

300

375

400

450

500

D313D5

D330D5

D413D5

D440D5

D500D5

D550D5

D160x2

Ống lốc từ thép tấm

563

625

680

750

D625D5

D700D5

D750D5

D825D5

D200x2

Ống lốc từ thép tấm