Nhà máy hóa chất Hải Hà

Máy phát điện VMAN 350 kVA

  • Chủ đầu tư : Hóa chất Hải Hà
  • Lĩnh vực hoạt động : Sản xuất hóa chất
  • Công suất máy : Cummins 350 kVA
  • Giá trị dự án : 6,6 triệu đô
  • Địa chỉ : KCN Đình Vũ, Hải Phòng